Er zijn nu 24806 kavels in veiling!
IMG-LOGO

Verzameling Art Deco

Art Deco vat ik op als het begin van de industriele productie. Schoorvoetend en met horten en stoten steeds meer afstand creeren tot het ambachtelijke handwerk. De Jugendstil/Art Nouveau bleef steken op het ambachtelijke niveau en prijsde zichzelf letterlijk en figuurlijk de markt uit. Die historisch verankerde spanning is zichtbaar in tal van voorwerpen uit die tijd. Met behulp van mijn verzameling probeer ik de veranderingen van pure ambachtskunst naar massafabrikaat (veelal design) te schetsen.

Hedendaagse productie is geschoeid op de Art Deco principes van weleer. Die productie is - vereenvoudigd - en qua design gemeengoed geworden. Onder invloed van de computer is het overigens niet denkbeeldig dat de unica-productie van weleer (Art Nouveau etc.) terugkomt. Zij het wel met gebruikmaking van goedkopere materialen... Door te kijken naar Art Deco voorwerpen, denk ik terug naar de ontstaansgeschiedenis van elk uniek stuk bedoeld als design-massafabrikaat.

Absolute voorwaarde voor opname in mijn collectie is echter wel dat ikzelf deze voorwerpen mooi moet vinden. Art Deco schoonheid is op z'n best zichtbaar gemaakt door in het voorwerp zelf een spanningsveld tot stand te brengen met eenvoudige middelen: bv. een vierkant vs een rondte; zeskantige, waaierachtige dan wel hout-metaal vormgeving.