Er zijn nu 60067 kavels in veiling!
IMG-LOGO
Definities:
* Verzamelaars.nl: Eigenaar en beheerder van de website, evenals de websites Verzamelaars.net en Kringloopvinden.nl
* Deelnemer of gebruiker: Geregistreerd gebruiker van de site
* Kavel of item: Een kavel welke bij een deelnemend veilinghuis wordt aangeboden

Toepassing:
Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Verzamelaars.nl. Voor het gebruik maken van - delen - van deze websites is het voor een gebruiker mogelijk om zich in te schrijven waarbij de gebruiker mail ontvangt wanneer er een relevant veilingkavel is of voor de nieuwsbrief. Door de inschrijving gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Verzamelaars.nl, de gebruiker wordt geadviseerd om periodiek de voorwaarden na te gaan.

Gebruikers:
Na aanmelding op Verzamelaars.nl heeft de gebruiker toegang tot zijn of haar account en kan hier zoektermen invullen om een melding te krijgen wanneer een kavel in veiling is. Deze zoektermen kunnen op elk moment door de gebruiker aangepast worden. Door zich in te schrijven verleent de gebruiker Verzamelaars.nl ook de mogelijkheid om zoektermen aan te passen, dit wordt bij hoge uitzondering gedaan, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker per ongeluk een duidelijk onjuiste zoekterm heeft ingevuld.
Verzamelaars.nl is niet aansprakelijk voor eventueel verloren gegane aanmeldingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software waardoor de gegevens van de gebruikers verloren gaan of waardoor er geen melding komt wanneer er voor een gebruiker relevant veilingkavel in een veiling komt.
Gebruikers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen.

Gegevens op de site:
Verzamelaars.nl en de deelnemende veilinghuizen zijn niet verantwoordelijk voor de onjuiste weergave van gegevens op de site, controleer voor het bieden altijd of de informatie klopt, bekijk de website van het veilinghuis zelf en nog beter: bezoek de kijkdagen van het veilinghuis en ga op de veilingdag zelf naar het veilinghuis om mee te bieden. Mogelijk komen er voor de veilingen nog wijzigingen in de kavels of de informatie.

Links naar andere sites:
De pagina's van Verzamelaars.nl bevatten banners en links naar externe websites, Verzamelaars.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de manier van verweking van persoonsgegevens door deze externe websites.

Privacy
Verzamelaars.nl respecteert de privacy van haar deelnemers en bezoekers. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Gegevens worden niet doorverkocht aan derden.