Er zijn nu 34253 kavels in veiling!
IMG-LOGO
[Tirion. Wereldatlas] Nieuwe en Beknopte Hand-Atlas
1december

[Tirion. Wereldatlas] Nieuwe en Beknopte Hand-Atlas

Veildatum: Dinsdag 1 december

Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste Landkaarten; alle in de Nederduitsche taal. En na de alderlaatste ontdekkingen van de L`Isle en anderen opgesteld en in een voegzame grootte uitgegeven; om op eene gemaklyke wyze by het leezen der Nieuws-Tydingen en Historien te konnen worden gebruikt. Amsterdam, Isaak Tirion, 1744.
Folio, halfleer over houten platten, titel met drukkersvignet, 2 pp. register en compleet met 114 met de hand genummerde kaarten (waarvan 3 uitslaand en dubbelgeteld). Alle in kopergravure en oudtijds handgekleurd. De 19e-eeuwse band met kl. besch.; de kaarten met helder coloriet in zeer goede staat.

Veilinghuis: Zwiggelaar Auctions
Lotnummer: 937
Taxatie: 10000-15000

Kijkdagen: Online veiling van Zwiggelaar Auctions. De kijkdagen zijn van 27 t/m 29 november in De Burcht in Amsterdam (Henri Polaklaan 9), dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. De kijkdagen zijn op afspraak en volgens de RIVM richtlijnen, meer informatie hierover op de website van Zwiggelaar Auctions.