Er zijn nu 57681 kavels in veiling!
IMG-LOGO
[Tirion. Wereldatlas] Nieuwe en Beknopte Hand-Atlas
- advertentie -

[Tirion. Wereldatlas] Nieuwe en Beknopte Hand-Atlas

Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste Landkaarten; alle in de Nederduitsche taal. En na de alderlaatste ontdekkingen van de L`Isle en anderen opgesteld en in een voegzame grootte uitgegeven; om op eene gemaklyke wyze by het leezen der Nieuws-Tydingen en Historien te konnen worden gebruikt. Amsterdam, Isaak Tirion, 1744.
Folio, halfleer over houten platten, titel met drukkersvignet, 2 pp. register en compleet met 114 met de hand genummerde kaarten (waarvan 3 uitslaand en dubbelgeteld). Alle in kopergravure en oudtijds handgekleurd. De 19e-eeuwse band met kl. besch.; de kaarten met helder coloriet in zeer goede staat.


Helaas, dit kavel is op Dinsdag 1 december al geveild bij Zwiggelaar Auctions!- advertentie -